top of page
Medicheck

Resultaat van een medische Check

Het resultaat van een medische Check kan gevolgen hebben voor de rechten van een werknemer en deze gevolgen zijn afhankelijk van het statuut van de werknemer, de arbeidsovereenkomst, de regels die intern in uw organisatie zijn opgesteld, enz.

In de privésector zijn de mogelijke gevolgen afhankelijk van het resultaat, voor een werknemer wiens arbeidsongeschiktheid binnen de gegarandeerde loonperiode valt:

In geval van bevestiging

Als de arts de ongeschiktheidsduur, zoals geschat op zijn medisch attest, bevestigt, heeft de werknemer recht op het gewaarborgde loon voor de volledige periode van de arbeidsongeschiktheid.

In geval van vervroegde werkhervatting

Als de arts van mening is dat de werknemer eerder dan voorzien weer aan het werk kan gaan, dan kan het werk worden hervat op de datum die door de controlearts wordt voorgeschreven. Keert de werknemer niet terug naar het werk, dan verliest hij/zij vanaf die datum zijn recht op het gewaarborgde loon.

De werknemer heeft echter het recht om het niet eens te zijn met de mening van de behandelende arts. In dat geval brengt hij/zij de controlearts hiervan op de hoogte en heeft hij/zij de mogelijkheid om een arbitrageprocedure op te starten. Voor meer informatie over deze procedure kunt u onze FAQ raadplegen.   

In geval van no-show

Als de werknemer voor de medische Check niet opdaagt in de dokterspraktijk, verliest de werknemer het recht op het gewaarborgde loon voor de volledige periode van de arbeidsongeschiktheid.

In de publieke sector en voor elke andere status, gelieve met uw personeelsafdeling contact op te nemen. Zij kunnen u beter uitleggen wat de gevolgen zijn van het resultaat van een Check voor een werknemer, afhankelijk van het statuut, de arbeidsovereenkomst en de interne regels van uw organisatie.

Indien u vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze teams.

bottom of page