FAQ | Werknemers

Verplichtingen van de werknemers

Wat zijn de 3 verplichtingen voor de werknemers?


Als je ziek wordt, zijn er 3 verplichtingen: (1) Waarschuw onmiddellijk de werkgever van uw arbeidsongeschiktheid (telefoon, e-mail, collega’s, enz.). Indien de werknemer de werkgever niet of niet onmiddellijk waarschuwt, kan de werkgever weigeren om het gewaarborgd loon te betalen van de dagen die de waarschuwing voor liepen. (2) Voorzie het medisch attest als het nodig is (in de arbeidswetgeving, CAO of gevraagd door de werkgever) binnen de 2 werkdagen die de ontvangst volgen. Indien het attest niet op tijd wordt bezorgt, kan de werkgever weigeren om het gewaarborgd loon te betalen van de dagen die het ontvangst van het attest voor liepen. (3) Onderwerp u zelf aan een controle door de controlearts. Dit houdt in dat de werknemer alle nodige maatregelen neemt om de controle mogelijk te maken (nadat u de uitnodiging van de dokter hebt gekregen, naar de afspraak gaan).
Wat zijn de noodzakelijke maatregelen die ik moet nemen om de controle mogelijk te maken?


De werknemer moet zijn/haar adres communiceren (of het adres waar hij/zij aanwezig zal zijn voor de Check) in het geval dat de werkgever graag een Check zou aanvragen aan huis. Een andere verplichting voor de werknemer is dat hij/zij zijn GSM regelmatig moet controleren in geval men een bericht voor een Check zou hebben verstuurd.

Op het moment van de Check

Wanneer kan de controle plaatsvinden?


Een controle kan op elk moment plaatsvinden, uitgaande van het moment dat de werknemer de arbeidsongeschiktheid vermeldt, voor het medisch attest aangekomen is en zelfs tijdens periodes die niet worden gedekt door een gewaarborgd loon. Een controle kan op elk moment plaatsvinden (zelfs zondagen en tijdens officiële vakantiedagen) op een redelijk tijdstip (tussen 7u en 21u)
Kunnen er meerdere controles plaatsvinden tijdens dezelfde periode?


Ja, meerdere controles kunnen plaatsvinden tijdens dezelfde periode van arbeidsongeschiktheid.

Tijdens de Check

Hoe ziet het proces van een Check eruit?


Klik hier om het volledige proces te vinden.
Wat onderteken ik aan het eind van de Check?


Uw handtekening geeft enkel aan dat u op de hoogte bent van de beslissing van de controlearts, niet dat u hiermee akkoord bent met zijn/haar beslissing.
Moet ik de raadpleging betalen?


Alle kosten in verband met de controle worden ondersteund door de werkgever. Dit geldt ook voor het bezoek aan de dokter, maar ook de reiskosten indien de Check doorgaat bij de dokter zelf.
Wat kan de controlearts legaal checken?


De controlearts voert een herevaluatie van de arbeidsongeschiktheid uit en kijkt na of de oorspronkelijke einddatum nog steeds van toepassing is of als een vervroegde terugkomst mogelijk is. Verdere informatie behoort tot het medisch beroepsgeheim.

Als de controle niet doorgaat

Wat als ik niet thuis ben wanneer de dokter langskomt?


De controlearts zal een oproepingsbrief achterlaten, die u uitnodigt om aan zijn kantoor te gaan op een bepaald tijdstip (vaak dezelfde avond). Aarzel niet om regelmatig uw mailbox te Checken als u weet dat u een Check zal hebben tijdens die periode.
Wat gebeurt er als ik niet naar mijn Check ga?


Werknemers die niet naar hun afspraak gaan nadat ze een oproeping hebben gekregen riskeren het verlies van hun gewaarborgd loon tijdens de periode van hun arbeidsongeschiktheid.
De controlearts verklaart dat ik vroeger terug kan werken, maar wat als ik niet opdaag?


U bent niet verplicht om terug te werken als de controlearts u terug fit verklaard, maar u zal uw gewaarborgd loon verliezen uitgaande vanaf de dag wanneer de Check wordt uitgevoerd. Aarzel niet om dit verder te bespreken met uw bedrijf.

Niet akkoord met de beslissing van de controlearts

Ik ga niet akkoord met de resultaten van mijn Check, wat kan ik doen?


Als er een conflict ontstaat tussen de controlearts en de werknemer wordt dit opgelost via een arbitrageprocedure. In dat geval, zal de bemiddellingsdokter het laatste woord hebben.
Wanneer vraag ik een arbitrage aan?


Het beginpunt van een arbitrage is wanneer de controlearts de resultaten van de Check geeft. Vanaf dat punt heeft de partij die de arbitrage aanvraagt 2 dagen om een bemiddellingsdokter te contacteren en een afspraak te maken.
Welke dokters zijn bevoegd om bemiddellingsdokter te zijn?


De dokter moet in een lijst figureren die door de Federale ministerie van arbeid wordt onderhouden. Hij/zij moet helemaal onafhankelijk zijn van de werkgever, de werknemer, de controlearts en van de behandelende arts. U kan de lijst van de bemiddellingsdokters hier vinden: http://www.werk.belgie.be/erkenningenDefault.aspx?id=5034
Wat gebeurt er tijdens een arbitrage?


De bemiddellingsdokter doet een medisch examen binnen de 3 dagen van zijn/haar aanwijzing. De resultaten worden gecommuniceerd aan de controlearts, aan de behandelende arts, aan de werkgever en ook aan de werknemer per aangetekende brief.
Hoeveel kost een arbitrage?


De kosten van de afspraak en de reiskosten moeten worden gedekt door de onsuccesvolle partij (de werknemer als het eindresultaat gelijk geeft aan de controlearts of het bedrijf of juist het omgekeerde). Deze kosten worden bepaald door het Royal Order. Het Royal Order van 20 september 2002 bepaalde het volgende: €75 adviseurskosten en €38 administratiekosten. De partijen kunnen ook een gunstigere regeling voor de werknemer kiezen.