top of page
Medicheck
SITE Strip Background.png

NL / FR

Stock Photo 15.jpg

Het verzuim op korte termijn dankzij medische Checks voorkomen

Door Vanessa Pontet

Wat betreft korte termijn verzuim komen afwezigheden van één of twee dagen het meest voor. Hoe kan de uitwerking van een verzuimbeleid en het inzetten van medische Checks dit soort verzuim helpen voorkomen? Hier volgt Medicheck’s advies.

Stel uw beleid tegen het verzuim op

Stel uw beleid tegen het verzuim op en maak er een bedrijfsdoelstelling van! Dit beleid moet bekend zijn bij alle werknemers, zodat zij weten dat hun arbeidsongeschiktheid kan worden gecontroleerd. De invoering van medische Checks zal dus preventief werken en kan uiteindelijk het verzuim binnen uw bedrijf verminderen.


Om dit beleid te definiëren, zult u criteria moeten bepalen gebaseerd op verschillende soorten verzuimen die u in uw bedrijf tegenkomt. 


Een medische Check organiseren voor een werknemer die 1 keer om de 3 jaar ziek is, kan bijvoorbeeld contraproductief zijn.


Om een goed evenwicht te vinden, raden we aan om objectieve criteria op te stellen waarop u de controles moet baseren. Het zijn deze criteria die gaan bepalen welke ongeschiktheden gecontroleerd moeten worden. 

Ze kunnen gelinkt zijn aan:

 1. De frequentie van de arbeidsongeschiktheden van de werknemers (hoeveel keer dit jaar, deze maand….)

 2. De duur van die ongeschiktheden (1 dag, meerdere weken…)

 3. De periode waarin de ongeschiktheden hebben plaatsgevonden (tijdens de schoolvakanties, de dag voor een feestdag , op maandagen of vrijdagen,...)


Het opzetten van criteria en de communicatie ervan laten u toe om een hulpmiddel te ontwikkelen om het verzuim af te raden voor al uw werknemers, zonder onderscheid.

Pas die criteria aan in de strijd tegen korte termijn afwezigheden

 

De afwezigheden van 1 of 2 dagen vertegenwoordigen de meerderheid van het korte termijn verzuim, in het bijzonder de afwezigheden op de maandag en/of de vrijdag. Het kan ook zijn dat die afwezigheden van korte termijn regelmatig betrekking hebben op dezelfde werknemers.

Terwijl u uw verzuimbeleid uitwerkt, laten de criteria die gebaseerd zijn op de frequentie en de duur van de afwezigheden toe om zich te richten op de werknemers die regelmatig afwezig zijn voor een (zeer) korte periode.  U kunt systematisch de ongeschiktheden controleren van de werknemers die een op voorhand bepaald aantal afwezigheden hebben overschreden. 


Het beroep op medische Checks wanneer deze drempel wordt overschreden, dient dan om werknemers ervan te weerhouden zich ten onrechte arbeidsongeschikt te verklaren. 


Bovendien, wanneer een medische Check wordt aangevraagd, moeten de werknemers zich naar het kabinet van de controlearts begeven. Deze kleine verplaatsing kan een beschamende tegenvaller zijn voor de werknemers die zich arbeidsongeschikt hebben verklaard om zo hun weekend te verlengen. 

Identificeer de werknemers die het vaakst afwezig zijn

De werknemers die moeilijkheden ervaren op hun werkplaats zijn zij die het grootste risico vertegenwoordigen voor verzuim. 


Deze moeilijkheden kunnen bijvoorbeeld zijn: 

 1. Psychologische problemen (depressie, burn-out...)

 2. Stress

 3. Een overmaat aan werk

 4. Gezondheidsproblemen…

Dit verzuim kan helemaal gerechtvaardigd worden, aangezien het te wijten is aan bewezen gezondheidsproblemen. Maar het is nog steeds mogelijk actie te ondernemen om dit verzuim te voorkomen, door te werken aan de verbetering van de arbeidsomstandigheden van de werknemers die dit het meest nodig hebben.

Voor die werknemers zal het beleid van de medische Checks de frequentie van hun afwezigheden niet verminderen. U zal ze moeten blijven opvolgen.


Het is dus noodzakelijk om hen te begeleiden om zo de oorsprong van hun problemen vast te stellen. Verzuimgesprekken kunnen u helpen om de problemen, die gelinkt zouden zijn aan de organisatie van het werk, op te sporen en op te lossen.


Denk vervolgens na over de maatregelen om de kwaliteit van hun werkomgeving te verbeteren naargelang de problemen die ze ondervinden. 


Bijvoorbeeld:

 1. Als werknemers gezondheidsproblemen hebben die hun werk bemoeilijken, denk dan na over een aanpassing van hun arbeidsomstandigheden, in overeenstemming met de bedrijfsarts.
   

 2. Als werknemers toegeven dat ze problemen hebben in hun relatie met oversten: stel dan een dialoog voor, begeleid de werknemers door als tussenpersoon op te treden, leidt de verantwoordelijken op zodat de communicatie tussen hen en hun werknemers beter verloopt...

Wat zijn de psychologische risico’s? Hoe moet je die identificeren en voorkomen? 

Stock Photo 11.png

Communiceer over uw verzuimbeleid

 

Hoewel dat medische Checks een delicate stap voor werknemers kunnen vormen, blijven zij een noodzakelijk middel om het verzuim in bedrijven te verminderen. Die Checks kunnen echter een gevoelig onderwerp zijn om binnen de onderneming te bespreken. Daarom is het essentieel om over uw verzuimbeleid en het verloop van de medische Checks te communiceren.


De preventie van het verzuim is gebaseerd op de communicatie van de regels die van kracht zijn, de gedragingen die vermeden moeten worden en hun consequenties.


Het is ook belangrijk om de methodologie van Medicheck en haar voordelen te bespreken:

 1. Medicheck biedt de mogelijkheid aan om medische Checks uit te voeren aan de hand van een convocatie, onmiddellijk op het kabinet van een van onze samenwerkende artsen.
   

 2. De uitnodiging voor deze Check wordt op voorhand onmiddellijk naar de werknemers gestuurd per sms.
   

 3. Het netwerk van samenwerkende artsen strekt zich uit over heel België en laat zo toe om een dokter dicht bij de woning te vinden van om het even welke werknemer. Bovendien bestaat dat netwerk uit huisartsen die niet gespecialiseerd zijn in de medische controle praktijk. De werknemer wordt alsook door de dokter als een van zijn eigen patiënten behandeld, wat er voor zorgt dat de Checks van de beste kwaliteit zijn.

Tot slot, denk ook aan de voordelen die de medische Checks met zich meebrengen. Ze stellen u in staat om:

 

 1. De arbeidsongeschiktheden in functie van het verzuimbeleid en de criteria die u hebt ingevoerd meer te controleren.
   

 2. Een methodologie voor medische Checks op te stellen die transparant en respectvol is. Deze methode zal het delicate aspect van het onderwerp laten verdwijnen en het mogelijk maken om  hierover opener te kunnen communiceren.
   

 3. Een "negatief" verrassingseffect te vermijden voor de werknemers die hun arbeidsongeschiktheid gecontroleerd zien, dankzij een duidelijke en transparante communicatie over de nieuwe modaliteiten van de Checks.
   

 4. Het gevoel van inbraak binnen de woning van de werknemer, dat tijdens een traditionele controle ervaren kan worden, te vermijden. De medische Checks van Medicheck vinden namelijk plaats in de praktijk van de arts en niet bij de werknemer’s huis.
   

 5. Een gevoel van onrechtvaardigheid te vermijden door de objectiviteit van de criteria voor de controle op het verzuim te benadrukken. De werknemers worden niet persoonlijk ondervraagd, aangezien de ongeschiktheden geselecteerd worden op basis van vooraf vastgestelde criteria. 
   

 6. De arbeidsongeschiktheden af te raden en te verminderen door het communiceren van een uniform, objectief en preventief verzuimbeleid.

Deze veranderingen in verband met het beheer van de arbeidsongeschiktheden kunnen tot aarzelingen leiden. Wees altijd waakzaam voor de feedback en de uitwisselingen van werknemers om hun de beste oplossing te bieden wanneer zij een probleem hebben met hun Check. Zo zal een goed omkaderd beleid inzake medische Checks, dat aan de hand van rechtvaardige, objectieve criteria gedefinieerd wordt en aan uw hele organisatie wordt meegedeeld, u in staat stellen uw verzuim op een preventieve manier te verminderen.

U hebt een zicht op al onze adviezen om het verzuim binnen bedrijven te bestrijden

en op het nieuws van Medicheck door ons te volgen op

bottom of page