top of page
Medicheck

Dienstencheques: 6 sleutelpunten om u te begeleiden tijdens de werkhervatting van uw werknemers

In deze periode van epidemie is de dienstencheque-sector een risicovol beroep. Huishoudhulpen worden regelmatig en langdurig blootgesteld. Voor hen kan een terugkeer naar het werk gepaard gaan met angst voor het virus, moeilijkheden bij het beheer van het dagelijkse gezinsleven of onzekerheid over hun baan.

We hebben onze klanten die actief zijn in de sector ondervraagd en hier zijn 6 best practices die we hebben geïdentificeerd om u te begeleiden tijdens de terugkeer naar het werk en uw huishoudhulpen in staat te stellen om met een gerust hart weer aan het werk te gaan.

1.jpg

In geval van vervroegde werkhervatting

De afgelopen weken waren voor iedereen moeilijk. We hebben deze crisis elk op een andere manier meegemaakt. Contact houden met uw medewerkers tijdens de crisis was belangrijk, maar het is nog belangrijker om de terugkeer naar het werk goed te laten verlopen.

 

Daarom is het ten zeerste aangeraden om met elke huishoudhulp een telefoongesprek (of zelfs een afspraak) te plannen wanneer u weer aan het werk gaat, om de volgende aspecten te ondervragen:

  • De gezondheidstoestand en de gemoedstoestand van uw huishoudhulpen (stress, angst, gezinssituatie, enz.) ;

  • De realiteit op het veld en de reacties van de klanten;

  • De behoeften op het gebied van beschermingsuitrusting;

 

Door op de hoogte te blijven van al deze punten zal u doeltreffend kunnen reageren ten opzichte van de mogelijke angsten, spanningen en knelpunten van uw huishoudhulpen.

 

Deze gesprekken kunnen ook plaatsvinden met degenen die nog tijdelijk werkloos zijn. Zo kunt u hen ertoe aanzetten sneller weer aan het werk te gaan en hen bewust te maken van mogelijke aanpassingen in hun werk waarvan ze misschien nog niet op de hoogte waren.

Wees begripvol maar streng ten opzichte van gezondheidsmaatregelen

Zodra zij hun werk hervatten, moeten de huishoudhulpen de door de autoriteiten opgelegde gezondheidsmaatregelen toepassen, namelijk het dragen van een mondmasker, ondanks het intensieve fysieke werk. Deze maatregelen zijn lastig, maar toch essentieel voor de gezondheid van de huishoudhulp en de klant. Dit toont uw professionalisme aan en stelt tegelijkertijd uw huishoudhulpen die zich zorgen maken over hun gezondheid gerust.
Als dit aanleiding geeft tot misverstanden of moeilijkheden met uw personeel, aarzel dan niet om dit te bespreken tijdens uw regelmatige uitwisselingen. Door naar hen te luisteren, zal u laten zien dat u zich bewust bent van de inspanningen en de beperkingen die dit met zich meebrengt.

2.jpg

Bespreek de gevolgen van de gezondheidscrisis voor uw bedrijf

Sommige huishoudhulpen maken zich misschien zorgen  over de gevolgen van de crisis voor uw bedrijf en dus voor hun toekomst. Dit is perfect verstaanbaar. Openlijk communiceren over de uitdagingen waar u voor staat, de zekerheden of onzekerheden en de maatregelen die uw bedrijf tijdens de crisis heeft genomen, komt alleen maar ten goede aan de huishoudhulpen en versterkt zelfs uw langetermijnrelatie met hen.

Het is ook een kans om hen aan te tonen dat hun acties een reële impact hebben op de vooruitzichten van het bedrijf, en om dit dan als een hefboom te gebruiken om hun werk te waarderen.

Vermijd langdurige werkoverbelasting

Sommige huishoudhulpen zijn tijdens de crisis blijven werken, anderen zijn sinds enkele weken weer aan het werk, ze doen het allen onder moeilijke werkomstandigheden. Deze inspanningen worden gerechtvaardigd door een noodsituatie op gezondheidsgebied, waardoor ze voor een bepaalde periode aanvaardbaar zijn. Dit mag niet de nieuwe arbeidsnorm worden.

Beheer de spanningen tussen de huishoudhulpen en de klanten

Op dit moment is de grootste bron van conflicten tussen klanten en huishoudhulpen de naleving van gezondheidsmaatregelen. Uw klanten duidelijk op de hoogte brengen over de te respecteren maatregelen, maar ook over de beperkingen en moeilijkheden die huishoudhulpen en uw bedrijf ondervinden (het dragen van een mondmasker, de noodzaak om een huishoudhulpverlener te vervangen, enz.) kan conflictueuze situaties vaak oplossen. 

In geval van problemen met een klant moeten de huishoudhulpen contact met u kunnen opnemen, zodanig dat u kunt ingrijpen en de situatie kunt matigen.

Behoud of herstart de sociale dialoog

De uitzonderlijke situatie gelinkt aan de corona-crisis kan ertoe hebben geleid dat bedrijven de interne sociale dialoog een beetje hebben verwaarloosd.  De werknemersvertegenwoordigers hebben een sleutelrol bij het bepalen, implementeren en communiceren van de gezondheidsmaatregelen die in het bedrijf worden genomen. Door hen zo snel mogelijk bij uw beslissingen te betrekken, zorgt u ervoor dat alle werknemers zich houden aan de maatregelen die door de bijzondere professionele realiteit worden opgelegd.

bottom of page