top of page
Medicheck
SITE Strip Background.png

NL / FR

Stock photo 5.jpg

3 sleutels om het verzuim in uw bedrijf correct vast te stellen.

Door Vanessa Pontet

De ontwikkeling van uw beleid ter bestrijding van het verzuim omvat een zeer belangrijke voorbereidende fase: het opmaken van een diagnose over de situatie binnen uw bedrijf.
MediCheck geeft u enkele sleutels om tot de correcte vaststelling te komen en de uit te voeren maatregelen te bepalen!

Definieer de vormen van verzuim

 

Om een probleem op te lossen, is het essentieel om deze eerst te onderzoeken! 


De eerste stap in uw diagnose zal dus bestaan uit het onderscheiden van de verschillende vormen van verzuim binnen uw bedrijf, en hun verhouding.

Wit verzuim

 

Het wit verzuim omvat alle gevallen waarin de werknemer daadwerkelijk ziek is. De zieke moet thuis blijven om voor zichzelf te zorgen en/of om te voorkomen dat andere leden van het bedrijf worden besmet. Het kan zelfs gebeuren dat de werknemer nog steeds op het werk komt opdagen, in dat geval spreken we van roos verzuim.


Deze gevallen van geconstateerde ziekten vereisen weinig actie binnen uw organisatie. 


Het is namelijk uw plicht als werkgever om ervoor te zorgen dat uw teams in een veilige en gezonde werkomgeving vertoeven. 

  1. De hygiëne van de werkruimten is cruciaal voor de gezondheid van de werknemers. Sinds de uitbraak van het coronavirus COVID-19 werd gewezen op het belang van barrièremaatregelen en desinfectie om de verspreiding van de pandemie te beperken.

  2. Mensen met gevaarlijke of fysiek uitdagende taken vereisen speciale aandacht en passende training.

  3. Het bevorderen van vaccinatiecampagnes kan helpen om het aantal ziektegevallen in uw bedrijf te verminderen.

Sommige ziekten kunnen onduidelijke oorzaken hebben. Deze ziekten betreffen met name psychische aandoeningen. Ze kunnen soms verband houden met de werkomstandigheden. Neem de tijd om ze (zeer voorzichtig) te bespreken met de werknemer en onderneem actie als dat nodig is. 


Swazrt  verzuim

 

Dit zijn gevallen waarin de werknemer zich niet ziek voelt en geen bijzondere symptomen heeft. Hij of zij kiest ervoor om zichzelf onbekwaam te verklaren zodat hij of zij thuis kan blijven.


Dit verzuim kan worden omschreven als kwaadwillig. Het wordt gebruikt door werknemers die gewoonweg niet willen gaan werken. Dit ongerechtvaardigd verzuim moet worden bestreden!
 


Grijs verzuim

 

Dit grijze gebied omvat gevallen die moeilijker te beoordelen zijn, en statistisch gezien het merendeel van uw verzuim. De werknemer is inderdaad ziek, maar niet noodzakelijkerwijs zo dat hij niet meer in staat is te werken. De werknemer maakt de keuze om al dan niet te gaan werken op basis van zijn of haar toestand. 


Binnen elk bedrijf kunnen bepaalde maatregelen worden genomen om deze keuze te beïnvloeden. 

Stock photo 4.jpg

Kwantificering van het verzuim

 

Alle afwezigheden kunnen dus niet vermeden worden. Dit is met name het geval voor wat we als wit verzuim hebben bestempeld. 


Om de verzuimsituatie in uw bedrijf te kunnen verbeteren, is het belangrijk om te weten welk gedeelte van het verzuim u kunt verminderen. 


Er zijn hiervoor verschillende formules beschikbaar, die elk een andere invalshoek op uw situatie bieden

  1. Het verzuimpercentage is de verhouding tussen het aantal verzuimdagen en het aantal werkdagen in een bepaalde periode. Met deze berekening kunt u het percentage van de tijd dat een werknemer afwezig is, bepalen. Het is belangrijk om enkel rekening te houden met de werkelijke werkdagen. Contractbreuken, verloven en andere uitzonderlijke dagen moeten worden uitgesloten.

  2. De frequentie van het verzuim is de verhouding tussen het aantal nieuwe ziektegevallen en het totale aantal werknemers. Het is algemeen aanvaard dat korte maar frequente afwezigheden vervelender zijn dan lange maar zeldzame afwezigheden. Inderdaad, frequente afwezigheden betekenen last minute reorganisaties, onvoorziene gebeurtenissen, instabiliteit... Hun gevolgen zijn dan ook schadelijker voor uw bedrijf.

  3. De gemiddelde duur van afwezigheden wordt berekend door het totale aantal verzuimdagen te delen door het aantal arbeidsongeschiktheden, of door het totale aantal werknemers in het bedrijf. Dit gemiddelde maakt het mogelijk om te bepalen of de afwezigheden van korte, middellange of lange duur zijn.

Een goede kwantificering van uw verzuim vereist de implementatie van processen die u in staat stellen om elk verzuim te volgen. Zonder exacte cijfers zul je geen precieze resultaten verkrijgen (vuilnis in = vuilnis buiten).


Objectief blijven is hier essentieel om een globaal overzicht te krijgen. Bovendien kan dit u in staat stellen om problematische situaties, waarvan u zich misschien niet bewust bent geweest, te belichten.


Beperk je echter niet tot het vergelijken van alle werknemers onder elkaar. De werkomstandigheden zijn niet altijd vergelijkbaar. Het maken van onderlinge vergelijkingen per afdeling, shift of site kan daarom ook zeer leerzaam zijn.


Tot slot zal het volgen van de evolutie van deze cijfers doorheen het jaar u toelaten te bepalen of bepaalde periodes gevoeliger zijn voor uw organisatie, zoals bijvoorbeeld  schoolvakanties of brugfeesten.

Het bepalen van de impact van het verzuim

 

Veel bedrijven weten niet wat de afwezigheid van hun werknemers hen werkelijk kost. Er is geen universele formule omdat elke situatie anders verloopt. 


Er moet wel in elk geval rekening gehouden worden met de directe kosten, d.w.z. het gegarandeerde salaris tijdens de arbeidsongeschiktheid, maar ook met de indirecte kosten. Deze laatste kunnen talrijk zijn:

  1. Vervanging van de afwezigheid.

  2. Administratief beheer van de afwezigheid en vervanging.

  3. Mogelijke imagoschade voor het bedrijf als de afwezigheid vertragingen of problemen met klanten veroorzaakt.

  4. Met sociale gevolgen moet er ook rekening gehouden worden.

Aussi, la réorganisation constante du travail entre les travailleurs présents suite à des absences répétées peut engendrer une surcharge de travail (pouvant entraîner des travailleurs jusqu’au burn out dans le pire des cas). 

Ook kan de voortdurende reorganisatie van het werk tussen de aanwezige werknemers na herhaalde afwezigheden leiden tot overwerk (wat in het ergste geval kan leiden tot een burn-out bij werknemers). 


Op lange termijn kan herhaalde afwezigheid leiden tot het ontstaan van een verzuimcultuur die u duur komt te staan.


Een gevoel van straffeloosheid kan ontstaan als een bedrijf geen sterk beleid heeft om verzuim te voorkomen en af te bakenen. Werknemers beschouwen dan het gebruik van zwart verzuim als geldig. Dit kan ook leiden tot het terugtrekken uit hun werk.

Uw actieplan

 

Zodra u de impact van het verzuim op uw bedrijf hebt vastgesteld, kunt u uw actieplan uitvoeren!
Deze voorafgaande diagnose is essentieel omdat het u in staat stelt om verbeteringsgebieden te definiëren die aangepast zijn aan het type verzuim waar u mee te maken heeft.


Houd altijd in gedachten dat u een preventieve doelstelling nastreeft. Door te werken aan de redenen waarom uw teams afwezig zijn, zult u op lange termijn veel betere resultaten behalen!

bottom of page