top of page
Medicheck
SITE Strip Background.png

NL / FR

Stock photo 1.jpg

Medische Checks: wat zijn optimale werkpraktijken voor mijn bedrijf?

Door Vanessa Pontet

Medische controles kunnen als zeer onaangenaam ervaren worden door werknemers. Ze kunnen hen een gevoel geven van gebrek aan vertrouwen, verbetenheid en onrechtvaardigheid.
Toch heeft verzuim een niet te onderschatten impact op de werkvloer en kan het teams snel overbelasten.  

MediCheck geeft u enkele tips over hoe u met een gerust hart medische controles kunt invoeren in uw bedrijf.

Definieer objectieve controlecriteria

Een gevoel van oneerlijkheid kan voortkomen uit de perceptie dat niet iedereen in een bedrijf op dezelfde manier behandeld wordt: "Waarom word ik gecontroleerd en mijn collega niet?"


Door objectieve criteria te definiëren over de lancering van medische Checks en deze aan al uw werknemers mee te delen, wordt elke vorm van subjectiviteit rond de organisatie van deze Checks weggenomen. Op deze manier wordt de praktijk als eerlijker en rechtvaardiger ervaren.


Het is aan u, als organisatie, om de criteria te bepalen die zullen leiden tot een medische Check. Deze moeten in lijn zijn met de behoeften en realiteit van uw organisatie. Bijvoorbeeld: 

  1.  Na de Xste afwezigheid van een werknemer wordt elke nieuwe afwezigheid onderworpen aan een medische Check. 

  2.  Elke afwezigheid die langer dan X dagen duurt, wordt gecheckt.

  3.  Alle certificaten die worden uitgegeven rond/tijdens “aantrekkelijke” afwezigheidsperiodes, zoals schoolvakanties of lange weekends, zullen worden gecheckt

Ongeacht de criteria die binnen uw bedrijf worden gehanteerd, is het van essentieel belang dat deze worden toegepast op alle medewerkers. Zo zorgt u ervoor dat alle controles op een eerlijke en objectieve manier worden aangevraagd. 


Een dergelijke objectiviteit stelt u ook in staat om verscholen problemen over het verzuim op te sporen. 


Het benadrukken van bepaalde criteria kan ook een gelegenheid zijn om een dialoog aan te gaan met bepaalde medewerkers. 


Naast hun ethisch karakter maken objectieve criteria het ook mogelijk om een duidelijk kader rond het verzuim binnen uw organisatie te scheppen. Dit kader zal een opvallende globale indirecte impact teweegbrengen.

Het hervormen van de medische Checks’ planning

 

Traditioneel worden medische controles als zeer opdringerig ervaren. Een onbekende arts die zonder enige waarschuwing bij de werknemer thuis komt, vormt inderdaad een nogal onaangename ervaring. 
MediCheck biedt de mogelijkheid om medische Checks gedurende de tweede periode van een arbeidsongeschiktheid te organiseren dankzij een oproepsysteem. Deze gebeuren standaard in de praktijk van onze samenwerkende artsen! 

  1. De Check vindt plaats op een onpartijdige locatie. Hierdoor wordt het gevoel van indringing, dat met traditionele controles gepaard gaat, verminderd. 

  2. Het organiseren van de Check gedurende de tweede helft van een arbeidsongeschiktheid maakt het mogelijk om de diagnose van de werknemers’ arts bij te werken. Wanneer deze op de eerste dag geschiedt, kan de analyse van de werknemers’ arts echter enkel tegengesproken of bevestigd worden door de controlearts.

  3. De oproeping voor een medische Check wordt vooraf per SMS aan de werknemer verstuurd. Zo wordt het negatieve verrassingseffect, dat traditioneel heeft opgetreden, vermeden.

  4. Ons netwerk van samenwerkende artsen bestaat uit huisartsen die niet gespecialiseerd zijn in de medische controlepraktijk. De werknemer wordt dus door de arts gelijk een patiënt behandeld, wat leidt tot een betere kwaliteit van de Checks.

  5. Tot slot kunnen we via een systeem van ontvangstbewijzen bevestigen dat de patiënt de oproeping goed heeft ontvangen.

Het is ook mogelijk om (op verzoek van de overste) deze controle opnieuw te plannen als de patiënt aan het dokterskabinet niet kan geraken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer de werknemer al op hetzelfde moment een afspraak bij zijn eigen huisarts heeft.


Al deze maatregelen stellen de Hr-afdeling van uw bedrijf in staat om het verzuimbeleid op een objectieve, heldere en transparante manier te implementeren!

Stock photo 2.jpg

Het herdefiniëren van de beleving van de medische Check

 

Door het definiëren van objectieve controlecriteria en het veranderen van de manier waarop de controles worden uitgevoerd, heeft u een kleine revolutie in uw bedrijf tot stand gebracht. Nu is het ook essentieel om deze veranderingen aan uw ploegen door te geven, zodat hun perceptie van de controles ook evolueert.


Leg het verloop van de Checks en de directe voordelen die deze nieuwe aanpak voor uw werknemers met zich meebrengt duidelijk uit.


Vaak vereisen dergelijke aanpassingen in een bedrijf de instemming van de vakbonden. Als dit in uw organisatie het geval zou zijn, informeer dan uw werknemers over het sociaal overlegproces dat aan deze hervormingen voorafging.


Tot slot kunt u er ook op hameren dat medische Checks een middel zijn om het verzuim te ontmoedigen en niet om het te onderdrukken.


Als sommige medewerkers ondanks deze voorafgaande communicatie de reden voor een Check niet begrijpen, kunt u de volgende punten benadrukken:

  1. Het medisch Check beleid geldt zonder uitzondering voor alle medewerkers en is gebaseerd op objectieve criteria. Er wordt echter geen plaats gelaten aan subjectieve interpretaties.

  2. Wanneer de periode van arbeidsongeschiktheid lang is, heeft de controle niet tot doel na te gaan of de werknemer ziek is, maar wel om te zien hoe zijn of haar herstel vordert. Het advies van de arts van de werknemer is niet bedoeld om het advies van de arts van de werknemer tegen te spreken, maar om het te actualiseren.

Op deze manier stelt MediCheck u in staat om het verzuim in uw bedrijf te bestrijden en tegelijkertijd een goede relatie met uw medewerkers te onderhouden.

bottom of page