top of page
Medicheck
SITE Strip Background.png

NL / FR

Stock photo 25.png

Medische Checks: waarom rekenen op een netwerk van artsen op maat?

Door Vanessa Pontet

Controleartsen zijn artsen die in opdracht van een onderneming de arbeidsongeschiktheid van werknemers herevalueren. Zij zijn het die de getroffen werknemers ontmoeten en die de grootste invloed hebben op de manier waarop een medische controle door de werknemers wordt ervaren. Het zijn ook deze artsen die het resultaat van de controle bepalen en die beslissen hoe het einde van de periode van arbeidsongeschiktheid van de werknemer moet afgehandeld worden.

Hoe kunnen een vernieuwd netwerk van artsen en een nieuwe aanpak van de medische controle u helpen bij uw beleid inzake medische controle? 

Een vernieuwd netwerk van samenwerkende artsen

 

Om ervoor te zorgen dat de controlerende artsen tijdens hun controles niet de kant van de werkgever of de werknemer kiezen, is het zeer gebruikelijk gebruik te maken van medische controlebedrijven met hun eigen netwerken van artsen.


Traditionele medische controlebedrijven steunen op een netwerk van artsen wier hoofdactiviteit medische controle is. Deze artsen worden er soms van beschuldigd dat zij zich door hun consultaties haasten en het menselijke aspect vergeten.


Medicheck voert onder deze voorwaarden geen Checks uit. In plaats daarvan worden zij uitgeoefend om werknemers tijdens hun arbeidsongeschiktheid te begeleiden en hen eventueel, eerder dan oorspronkelijk gepland, te helpen naar het werk terug te keren. Daarom werkt Medicheck met een vernieuwd netwerk van artsen, waarbij vooral huisartsen worden gerekruteerd die hiervoor nog nooit een medische controle hadden uitgevoerd.


Dankzij dit netwerk van meer dan 750 artsen kan Medicheck Checks uitvoeren die dichter bij echte consultaties dan bij traditionele medische controles aansluiten. In feite behandelen deze artsen de gecontroleerde werknemers als hun eigen patiënten. Deze keuze vergemakkelijkt de uitwisseling tussen de werknemers en de artsen, en zorgt ervoor dat de door de samenwerkende artsen genomen beslissingen de juiste zijn.

Een kader dat bevorderlijk is voor de uitwisseling tussen werknemers en artsen

Medicheck bevordert een positieve aanpak door het onaangename verrassingseffect en de inbreuk op de privacy, dat met een traditionele medische controle bij de werknemer thuis gelinkt wordt,  te verwijderen. Deze methode is gebaseerd op drie pijlers:

  1. Timing: De datum van de Check wordt optimaal gekozen om een reëel en meetbaar effect op het verzuim te verkrijgen. Medicheck’s advies is om de Check gedurende de tweede helft van de arbeidsongeschiktheidsperiode te laten plaatsvinden. Een Check wordt dus niet uitgevoerd om de werknemer op een leugen over zijn ziekte te betrappen, maar biedt de arts de mogelijkheid te beoordelen of de werknemer sneller lijkt te herstellen dan aanvankelijk door zijn behandelende arts verwacht werd.
     

  2. Locatie: Met Medicheck vindt de medische Check plaats in het kantoor van de samenwerkende arts, en niet bij de werknemer thuis. Deze keuze is bedoeld om ervoor te zorgen dat de Checks altijd plaatsvinden in een neutrale omgeving die geschikt is voor een medisch onderzoek. Dit bevordert een rustige dialoog tussen de arts en de werknemer, de laatstgenoemde heeft dan niet het gevoel dat zijn of haar privacy geschonden wordt. De gekozen dokterspraktijk is altijd dicht bij de woning van de werknemer om de verplaatsingsafstanden tot een minimum te beperken.
     

  3. Transparantie: De werknemer wordt altijd per sms op de hoogte gebracht van de Check, in de welke hij alle details van deze laatste kan terugvinden (datum, tijdstip, adres van de praktijk waar de Check zal plaatsvinden).

Zo wordt alles in gereedheid gebracht om de werknemer zijn Check in de best mogelijke omstandigheden te laten ondergaan. Dit zal een aanzienlijk positief effect hebben op zijn of haar uitwisselingen met de samenwerkende arts die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de check, waardoor betere uitwisselingen en een werkelijke medische consultatie mogelijk worden.

Stock photo 2.jpg

Wat artsen moeten weten

Wanneer een werkgever vraagt om de arbeidsongeschiktheid van een werknemer te controleren, biedt Medicheck de mogelijkheid om aanvullende informatie door te geven aan de arts die de controle zal uitvoeren.


Deze informatie kan helpen om de arbeidsongeschiktheid van een werknemer in een context te plaatsen en zo de arts te helpen bij zijn of haar diagnose.


Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld informatie verschaffen over de reden van de Check-aanvraag: 

  1. Indien de werknemer het quotum van aanvaarde afwezigheden binnen een bepaalde periode overschreden heeft, wordt de Check-aanvraag automatisch gelanceerd,

  2. Als het een kwestie is van een verlenging van de onbekwaamheid,

  3. Indien de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een meningsverschil tussen de werknemer en zijn werkgever.

Deze informatie is uiteraard vertrouwelijk en zal alleen worden doorgegeven aan de arts die de Check zal  uitvoeren.

Onder de informatie die Medicheck vóór elke Check aan haar samenwerkende artsen verstrekt, bevinden zich ook de contactgegevens van de preventieadviseur, de bedrijfsarts en de vertrouwenspersoon in uw bedrijf. De artsen van het Medicheck-netwerk zijn namelijk ook opgeleid in de preventie van psychosociale risico's op de werkplek. Dit betekent dat zij uw werknemers rechtstreeks kunnen doorverwijzen naar de juiste contactpersoon binnen uw organisatie als zij een probleem in verband met psychosociale risico's constateren.

Raadpleeg ons artikel over psychosociale risico's: wat zijn ze? Hoe kunnen we deze voorkomen? Wie zijn de contactpersonen en actoren van psychosociale risicopreventie...

Stock Photo 11.png

De positieve en respectvolle benadering van Medische Checks bevordert het vertrouwen tussen werkgever en werknemer en verhoogt de kans op een vervroegde terugkeer naar het werk. Deze kenmerken maken het mogelijk het gebruik van medische Checks in het kader van uw beleid ter bestrijding van verzuim te standaardiseren, en aldus het dissuasieve effect ervan te vergroten zonder de afwezige werknemers te straffen.

U hebt een zicht op al onze adviezen om het verzuim binnen bedrijven te bestrijden

en op het nieuws van Medicheck door ons te volgen op

bottom of page