top of page
Medicheck
SITE Strip Background.png

NL / FR

Stock Photo 12.jpg

De gegevensverzameling: een essentiële fase in uw beleid voor het beheer van verzuim

Door Vanessa Pontet

Het stellen van de juiste diagnose omtrent verzuim binnen uw bedrijf is een essentiële fase in de bepaling van een doeltreffend beleid in de strijd tegen verzuim. Dit zal u in staat stellen om de balans op te maken van de situatie en te bepalen welke punten u nog kunt verbeteren. 


Om een dergelijke diagnose te kunnen stellen, moeten een aantal gegevens over het verzuim in uw bedrijf worden verzameld. Welke informatie moet verzameld worden en hoe moet er te werk gegaan worden? Medicheck zal u bij dit proces begeleiden.

Welke gegevens worden verzameld en waarom?

 

Ziehier een lijst van gegevens die we u aanraden voor elke werknemer te verzamelen:

 1. Zijn/haar profiel moet regelmatig bijgewerkt worden (zijn/haar afdeling of dienst, functie, team, directe overste...) 

 2. Het aantal theoretisch gewerkte dagen

 3. Het aantal dagen afwezigheid

 4. Het aantal dagen afwezigheid wegens ziekte

 5. Het aantal dagen afwezigheid wegens zwangerschapsverlof

 6. Het aantal dagen verlof (volgens het beleid van uw bedrijf)

 7. De begin- en einddatums van iedere periode van arbeidsongeschiktheid

 8. Het soort arbeidsongeschiktheid (arbeidsongeval, ziekte, ziekenhuisopname…)

 9. De redenen voor de arbeidsongeschiktheid

Eens deze gegevens geregistreerd zijn, kunt u aan de hand daarvan de verschillende indicatoren berekenen die nodig zijn om de juiste diagnose van verzuim in uw organisatie vast te stellen. Deze berekeningen kunnen worden uitgevoerd voor elke werknemer, maar ook per dienst in uw bedrijf. Zo kunt u de aandacht vestigen op situaties die specifiek zijn voor bepaalde teams of bepaalde job categorieën die uw tussenkomst vereisen.


Zo kunt u de volgende zaken berekenen: 

 1. De verdeling van de afwezigheden wegens ziekte volgens duur

 2. Het verzuimpercentage

 3. De frequentie van het verzuim 

 4. De gemiddelde duur van de afwezigheden 

 5. De gevoelige perioden met betrekking tot het verzuim (bijvoorbeeld: zijn er enkele weken doorheen het jaar waar het verzuim systematisch hoger ligt?)

 

Hoe worden deze gegevens verzameld? 
 

De inzameling van deze gegevens kan in het begin wat moeizaam verlopen, vooral als u overweegt dit handmatig te doen. Door de digitalisering van de verzuim processen van uw bedrijf, kunt u alle informatie centraliseren, fouten vermijden en het verzuim binnen uw bedrijf op een globale manier opvolgen. 

Daarom hebben wij, Medicheck, MyCertificate gecreëerd. Dit hulpmiddel maakt het mogelijk de verzameling van attesten van arbeidsongeschiktheid te digitaliseren. MyCertificate biedt uw werknemers een eenvoudige en unieke methode aan om hun medische attesten door te sturen en stelt u in staat de informatie op een eenvoudige en efficiënte manier te centraliseren en te ordenen. U hoeft niet langer achter de attesten van uw werknemers te zitten, ze in te scannen, ze in uw HR-systemen in te voeren en op het einde van de maand statistieken op te stellen!

Wenst u de MyCertificate tool te ontdekken ?

Er bestaan ook partnerschappen tussen Medicheck en bepaalde HR software ontwikkelaars om u toe te laten acties te automatiseren in verband met verzuim zoals het aanvragen van medische Checks.

 

Ongeacht welke oplossing u kiest, een zorgvuldige controle van uw verzuim is van essentieel belang omdat u zo uw maatregelen in de strijd tegen verzuim objectief en rechtvaardig op al uw werknemers kunt toepassen.

Dankzij deze instrumenten is bijvoorbeeld de beslissing om een periode van arbeidsongeschiktheid op te volgen en een andere niet, niet langer persoonlijk of gebaseerd op subjectieve criteria, maar het resultaat van gegevensverzameling door het systeem, dat automatisch te frequente of te lange afwezigheden identificeert.

Welke acties kunnen dankzij de nieuwe verzamelde gegevens genomen worden

De verbeteringsgebieden identificeren

Eenmaal deze gegevens verzameld zijn, kunt u uw verzuim beter in het oog houden, maar ook bepaalde situaties aan het licht brengen waarin actie ondernomen moet worden.  


Op die manier kunt u werknemers met frequente afwezigheden identificeren. Het is dan een moment om hen te ontmoeten tijdens een verzuimgesprek om de context van hun afwezigheid te begrijpen en oplossingen te vinden om de situatie te verbeteren.


Een soortgelijke actie kan ook ondernomen worden op het niveau van elke afdeling van uw bedrijf: als in sommige afdelingen verschillende werknemers vaak afwezig zijn, kan er een structureel probleem bestaan  dat uw tussenkomst vereist. 

Het centraal verzamelen van deze informatie levert ook een aanzienlijke tijdwinst op. Die bespaarde tijd kunt u dan investeren in andere HR-activiteiten met een hogere toegevoegde waarde.
 

 

Aanpassen en controleren van de doeltreffendheid van reeds bestaande maatregelen in de strijd tegen het verzuim

 

Als u een beleid wenst op te stellen voor het beheer van het verzuim op basis van objectieve criteria, is deze informatie essentieel. U kunt het bijvoorbeeld gebruiken om te bepalen voor welke periodes van arbeidsongeschiktheid een medische Check nodig is op basis van de duur van de afwezigheid van de werknemers of voor welke werknemers een verzuimgesprek nodig is op basis van de frequentie van hun afwezigheden. 


Dankzij deze gegevens, zult u ook kunnen oordelen of het nodig is om bepaalde bestaande beleidsmaatregelen aan te passen. Dit kan ook een gelegenheid zijn om de objectieve criteria die aanleiding geven tot een medische Check aan te passen zodat zij meer in overeenstemming zijn met de realiteit van uw onderneming. Dankzij een nauwkeurige opvolging van het verzuim van uw werknemers kunt u ook nagaan of zij baat kunnen hebben bij aanpassingen van hun arbeidsvoorwaarden of een specifieke opleiding. Zo kunt u ook het effect van dergelijke acties op uw verzuim kennen, nagaan welke het doeltreffendst zijn en welke herzien moeten worden. 
 

Communiceer met uw volledige organisatie over het verzuim

Een betere opvolging van uw verzuim laat u toe beter te rapporteren aan andere beleidsvormers in uw organisatie. Zo kunt u de effecten van uw HR-beleid binnen uw onderneming op de voet volgen en het succes of de verbeteringsgebieden meedelen aan uw hiërarchie. 


Ten slotte zal de communicatie over het verzuim onderwerp uw werknemers in staat stellen zich bewust te worden van de gevolgen voor de organisatie van de onderneming. U zult dan in staat zijn uit te leggen wat de gevolgen van het verzuim zijn voor de efficiëntie van de onderneming, hoeveel de afwezigheden kosten, en waarom niet projecten presenteren die opgestart hadden kunnen worden als dergelijke extra kosten vermeden waren.


Het verzamelen van gegevens is dus van essentieel belang om de juiste diagnose van het verzuim in uw bedrijf te stellen. Dankzij deze gegevens kunt u verbeteringsgebieden aan het licht brengen en vooral een doeltreffend beleid, aangepast aan de realiteit van uw onderneming, uitstippelen voor het beheer van het verzuim.

U hebt een zicht op al onze adviezen om het verzuim binnen bedrijven te bestrijden

en op het nieuws van Medicheck door ons te volgen op

bottom of page