top of page
Medicheck
SITE Strip Background.png

NL / FR

In contact blijven met een werknemer gedurende zijn afwezigheid: de sleutel tot een succesvolle terugkeer!

Contact houden met een afwezige werknemer is essentieel! Deze communicatie stelt ons in staat om een band met hem of haar te onderhouden, maar ook om zijn of haar terugkeer voor te bereiden in de beste omstandigheden voor hem of haar zelf en het bedrijf.

Medicheck geeft u enkele tips om te communiceren met uw medewerkers tijdens hun afwezigheid.

Stock 0.jpeg

Een rustig vertrek

Een medewerker is afwezig? Laat hem eerst contact met u opnemen!

Aan het begin van de arbeidsongeschiktheid zal uw rol er vooral in bestaan het vertrek van de werknemer voor hem of haar, maar ook voor zijn of haar afdeling te ondersteunen. Het doel is om een rustig klimaat te creëren zodat zijn of haar vertrek in de best mogelijke omstandigheden plaatsvindt.

Wat kunt u concreet invoeren?

 • Herinner de procedures van het bedrijf in geval van afwezigheid. Wie moet u op de hoogte brengen? Op welke manier? Hoe moet u attest doorgegeven worden? Praktische, maar noodzakelijke informatie!

 • Nodig de werker uit om zijn directe overste te bellen. Deze laatsten kunnen dan maatregelen nemen om het werk snel en efficiënt te reorganiseren.

 • Dit is ook een goed moment om de medewerker het verloop van de medische Checks en de objectieve criteria die aanleiding kunnen geven tot deze uit te leggen. Op deze manier vermijdt u onaangename verrassingen voor de werknemer en zorgt u ervoor dat hij het niet persoonlijk opneemt als zijn arbeidsongeschiktheid wordt gecheckt.

Tot slot, bied altijd een luisterend oor! Als een afwezigheid op een of andere manier aan het werk is gekoppeld, zal het openen van een dialoog u namelijk in staat stellen om initiatieven te nemen zodat deze afwezigheden zich niet meer voordoen.

Het is daarom belangrijk dat de werknemer de ruimte kan vinden om over mogelijke werkgerelateerde problemen te communiceren. Enkele sleutels tot het creëren van deze ruimte voor dialoog:

 • Laat hem of haar praten!

 • Toon interesse in zijn of haar afwezigheid.

 • Als het geen goed moment is, overeenstem dan over een tijdstip waar jullie elkaar kunnen terugbellen.

 • Vermijd alle reacties of opmerkingen die door de werknemer negatief kunnen worden opgevat.

Het voorbereiden van de terugkeer tijdens de ongeschiktheid

Vanaf nu is het uw doel om te anticiperen op de toekomstige terugkeer van uw werknemer naar het werk. In contact blijven is belangrijk om met de voorbereiding van zijn terugkeer naar het bedrijf te starten!

Het onderhouden van een band met de afwezige medewerker helpt te voorkomen dat hij of zij zich vergeten voelt en versterkt vooral zijn of haar gevoel van belang binnen zijn of haar team en bedrijf.

 

Een telefoontje, berichten van collega's om te zien hoe het gaat... Zoveel kleine dingen die de verwijdering verkleinen. Beschikt uw bedrijf over een personeelsdagboek of een interne nieuwsbrief? Een andere manier om in contact te blijven!

 

Als de omstandigheden van de ziekte onduidelijk zijn, kan het onderhouden van contact ook een gelegenheid zijn om (voorzichtig) te graven in de redenen van zijn of haar afwezigheid. Op deze manier kunt u uitzoeken of er een verband is met het werk en oplossingen vinden om de situatie te verbeteren wanneer hij of zij weer aan het werk gaat.

 

Er moet op worden gelet dat de werknemer niet de indruk krijgt dat u twijfelt aan de reden van zijn of haar afwezigheid. Het benadrukken van uw bereidheid om het probleem op te lossen om de situatie op het werk te verbeteren, is een houding die over het algemeen een open dialoog mogelijk maakt.

Stock photo 4.jpg

Vermijden van terugval bij hervatting van de werkzaamheden

Wanneer een werknemer aan het einde van de arbeidsongeschiktheid weer aan het werk gaat, is het uw doel om te voorkomen dat hij terugvalt.
 
Het organiseren van een terugkeergesprek met de werknemer na zijn afwezigheid stelt u aan de ene kant in staat om zijn terugkeer onder de beste omstandigheden te organiseren, maar aan de andere kant ook om te zien hoe hij gaat.
 
Inderdaad, als zijn arbeidsongeschiktheid op een of andere manier verband houdt met zijn werk, is de beste manier om uw werknemer heel snel te zien terugvallen dat hij vaststelt dat er niets is veranderd.
 
Integendeel, wanneer een werknemer gezondheidsproblemen heeft, kunnen bepaalde aanpassingen aan zijn werk een terugval voorkomen.
 
Dialoog en communicatie zijn bij deze fase dus opnieuw essentieel!
 
Tijdens dit feedbackgesprek kunt u verschillende punten aanspreken

 • Wees aandachtig aan zijn of haar fysieke en mentale gezondheidstoestand.

 • Bespreek met hem de gevolgen die zijn afwezigheid heeft gehad voor het bedrijf en/of de werkorganisatie. Dit is het moment om hem het gevoel te geven dat hij belangrijk is binnen het bedrijf en dat jij en zijn team hem gemist hebben.

 • Laat de werknemer weten welke veranderingen er tijdens zijn of haar afwezigheid in het bedrijf of in zijn of haar werk zijn opgetreden.

 • Moedig de werknemer aan om contact met u op te nemen als er in de toekomst problemen zijn. Het idee is om te voorkomen dat hij of zij het gebruik van afwezigheid als een oplossing ziet. Bovendien is het de bedoeling dat hij of zij zich bewust wordt dat u hem of haar kunt helpen bij het opzetten van initiatieven als hij of zij in de toekomst op moeilijkheden zou stuiten.

 • Verzeker de werknemer dat zijn of haar mening telt en dat er rekening mee wordt gehouden! Dit zal zijn of haar gevoel versterken dat er naar hem of haar geluisterd wordt en dat hij of zij belangrijk is.ntiment d’écoute et d’importance.

Als een werknemer afwezig is, is communicatie gedurende de gehele ongeschiktheid de sleutel!


Vaak is het zo dat sommige bedrijven er de voorkeur aan geven om een werknemer niet te "storen" tijdens zijn of haar arbeidsongeschiktheid. Maar nu zal de link tussen de werknemer, het team en het bedrijf de kans op een terugval verminderen, maar ook de wens van de werknemer om deel te nemen aan het project van het bedrijf versterken!

bottom of page