Gaan voor een positieve aanpak van de medische controle

Absentéisme au travail

Onze missie

Onze ambitie is de wereld van medische controles totaal te veranderen door deze menselijker en positiever te maken voor de werknemers en efficiënter voor de ondernemingen. 

De Medische Check

Een herevaluatie van de arbeidsongeschiktheid

Bij de Dokter

De Checks gaan door bij een dokter in een geschikte omgeving voor een medische evaluatie

Een Transparant Systeem 

De Checks worden op voorhand ingepland met de werknemer en bevorderen zo het vertrouwen tussen werknemer en werkgever

Een Optimale Timing 

De Checks worden ingepland op het optimale moment om een reële en meetbare impact te hebben op het ziekteverzuim bij de onderneming