top of page
Medicheck

Een andere kijk op rusthuizen

Sinds het begin van de COVID-19-epidemie staan rusthuizen centraal in het nieuws, vanwege hun blootstelling aan de epidemie, maar ook vanwege het gebrek aan maatregelen om hen te helpen.

We wilden hier wat meer over weten en we hebben een aantal van onze klanten ondervraagd om hen de gelegenheid te bieden hun ervaring met Covid-19 te delen. En hun antwoorden waren soms... verrassend.

MR 1.jpg

"Ik heb nog nooit zo weinig afwezigen gehad. Velen van hen vertelden me dat het nuttiger was om hier te zijn dan thuis"

 Xavier Degraeve, Directeur-generaal, Clos de la Quiétude, Care-ion Groep 

Een unieke golf van solidariteit...

Alle mensen die we interviewden waren unaniem: hun realiteit was minder dramatisch dan hoe ze in de media werd beschreven. Voor velen was de werksfeer zelfs tamelijk goed, met name dankzij de ongelooflijke investering en de betrokkenheid van hun medewerkers.

De crisis die we doormaken heeft het inderdaad mogelijk gemaakt om de rol van verpleegkundigen, zorgassistenten, fysiotherapeuten en ergos, evenals alle andere medewerkers in het leven van een rusthuis en met onze senioren, in de verf te zetten. Deze erkenning, versterkt door de steun van de bevolking met het applaus van 20 uur, stelde deze mensen in staat zich gewaardeerd te voelen in hun werk, het gevoel te versterken dat ze deel uitmaken van een hecht team en een abnormaal hoge werkdruk te aanvaarden, met name vanwege de gezondheidsmaatregelen.

Alle ondervraagde rusthuisdirecteuren deelden dezelfde conclusies: deze natuurlijke solidariteit heeft geleid tot een ontzettend lage ziekteverzuim, maar ook tot een toename van de kwaliteit van de dienstverlening aan de bewoners.  

 

In sommige rusthuizen zijn de medewerkers ongelooflijk flexibel en vindingrijk geweest in het bedenken van nieuwe activiteiten voor de bewoners, soms zelfs buiten de normale werkuren, om het gebrek aan familiebezoek te compenseren. 
Voor andere woningen kwam er een versnelde overgang naar nieuwe technologieën met het verschijnen van videoconferenties tussen familie en bewoners of het aanmaken van Facebook-groepen om momenten van het leven in de woning te delen. 
Elders werden ook de beschikbaarheid van het personeel en de algemene sfeer (onder collega's en met de bewoners) benadrukt.

Hoewel al onze klanten het totale gebrek aan steun van de autoriteiten in deze crisis hebben benadrukt, is het goed om te weten dat de dramatische situaties die soms in de media werden beschreven, niet de norm zijn. Het is daarom interessant om op basis van deze positieve feedback enkele conclusies te trekken voor de toekomst op het gebied van crisismanagement en de motivatie van de teams.
 

MR 2.jpg

...wat ons herinnert aan het belang van erkenning

Uw personeel waarderen, hen betrekken bij een bedrijfsproject, hun bijdrage aan dit project onderlijnen is meer dan ooit essentieel om een gevoel van saamhorigheid te scheppen. De verschillende getuigenissen tonen aan dat dit kan leiden tot een aangenamere werksfeer, een betere dienstverlening en een lager verzuim! Een echte win-win voor iedereen!   

 

Wees echter voorzichtig met de nasleep van deze crisis. U moet ervoor zorgen dat u het goede sfeer in uw organisatie behoudt, zonder te veel van uw werknemers te eisen, met het risico dat u de komende weken demotivatie en vermoeidheid veroorzaakt, wat zulke hun zware inspanningen zou aantasten.

bottom of page